Sastamalan Kylät ry. hakee kesätyöntekijää!

 

SASTAMALAN KYLÄT ry. tarjoaa Vammalan Seudun Osuuspankin myöntämän ”kesäduuni” -lahjoituksen mahdollistamana kahden viikon mielenkiintoisen kesätyön sastamalalaiselle 15-17 -vuotiaalle nuorelle.

Kesätyöntekijän tehtävänä on laatia vapaamuotoinen kirjallinen selvitys siitä, mitä nuoret odottavat kotikylältään, ja miten nuoria saataisiin aktiivisemmin mukaan kyläyhdistystoimintaan. Selvityksen yhtenä tavoitteena on vastata siihen, minkälainen paikka voisi olla nuoren ”unelmien kylä”. Nuori työntekijä voi esim. haastatella ikätovereitaan ja laatia haastatteluista yhteenvedon.

Lisätietoja: TÄSTÄ