Kylä-sydän-kirjastokiertue 26.10.-31.12.2020

Maanantaina 26.10. avataan juhlavin menoin klo 17 Karkussa Kylä-sydän-kirjastokiertue. Karkkulaisten ideoima kiertue kiertää kaikki Sastamalan, Suomen kirjapääkaupungin kirjastot.Kylä-sydän-kirjastokiertueeseen on jokaisen mahdollista osallistua valokuvaamalla ja kuvia jakamalla.

Kuvausta varten karkkulaiset tuovat kuvauskehyksen viikoksi kerrallaan jokaisen sastamalaisen kirjaston edustalle kirjaston ulkopuolelle.Kiertue päättyy Sastamalan pääkirjastoon Vammalaan joulukuun lopussa. Sitä ennen kiertue käy myös 14.12. Sylvään koulun pihalla ennen Sastamalan kaupunginvaltuuston talousarviokokousta. Silloin myös kokouksen osallistujilla on mahdollisuus kuvata itsensä kylä-sydän-kirjasto-kehyksissä.

Nyt mukaan osallistumaan kiertueeseen! Kehyksissä olevan kuvan voi jakaa somessa tunnisteella #kyläsydänkirjasto

Pirkanmaan Vuoden Kylä 2020 on Lantula

Pirkanmaan Vuoden Kylä 2020 on Lantula Sastamalasta. Tunnustus myönnetään Lantulalle pitkäjänteisestä ja kyläläisiä osallistavasta toiminnasta. Kylätoimintaa myös kehitetään aktiivisesti ajan virtausten mukaan.

Lantulan kylätoimintaa harjoittaa Lantulan seudun kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1983. Kylän yhteinen olohuone on vanha kyläkoulu, Lantula-talo, joka on ostettu kaupungilta vuonna 2005. Talo on lähes kokonaan peruskorjattu ulkorakennuksineen. Lantulan pitkäjänteisestä kylätoiminnasta esimerkkeinä ovat 15 vuotta jatkunut päivätoiminta Perjantaituulahdus sekä 1990-luvun alussa alkanut rompetoriperinne. Myös ympäristöasiat ja ekologisuus ovat olleet jo vuosia kylätoiminnan keskiössä. Kylätalo lämpiää maalämmöllä ja pihaan on rakennettu kierrätyspiste yhteisökomposteineen. Kyläyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Lantulan aika -lehteä. Toiminnan aktiivisuudesta ja laajuudesta kertoo myös se, että kyläyhdistyksessä on enemmän jäseniä kuin Lantulassa on asukkaita.

Erityisen hyvin Lantulassa mukauduttiin keväällä koronaepidemiaan. Kylässä kaivettiin esiin aiemmin laadittu häiriötilasuunnitelma ja yli 70-vuotiaille tarjottiin asiointiapua usean kuukauden ajan. Kesällä Lantulan seudun kyläyhdistys työllisti peräti kahdeksan nuorta.

Vuoden Kylä -kategoriassa myönnetään tänä vuonna myös kunniamaininta, jonka saa Vaskivesi Virroilta. Vaskivedellä toiminta nivoutuu useiden yhdistysten ja yritysten sujuvaksi yhteispeliksi. Kylässä ollaan aktiivisesti mukana myös erilaisissa kehittämishankkeissa.

Pirkanmaan Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2020 on Reijo Kahelin Oriveden Eräjärveltä. Pitkän uransa aikana hän on kylien kehittäjänä ollut mukana monissa hankkeissa ja projekteissa. Kahelin on verkostoitunut ja visionäärinen toimija, joka saa ihmiset ponnistelemaan yhteisen asian hyväksi. Hänen työansioistaan voidaan erityisesti nostaa useana vuonna järjestetty Maaseutufoorumi, joka kokosi yhteen Pirkanmaan maaseudun kehittäjiä ja puolestapuhujia. Reijo Kahelin toimii nykyään Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden puheenjohtajana. Osuuskunta osti viime syksynä Oriveden Opiston rakennukset maa-alueineen ja toteuttaa kampuksen alueella kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.

*  *  *

Pirkanmaalla kylätoimintatunnustukset myöntää Pirkan Kylät ry. Tunnustusten saajat valitsee kylätoiminnasta riippumaton, mutta maakunnan kylät hyvin tunteva asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajat Pirkanmaan liitosta, Maa- ja kotitalousnaisista sekä 4H:sta.

Koronatilanteen vuoksi tunnustukset luovutetaan saajille henkilökohtaisesti, eikä varsinaista juhlatilaisuutta tänä vuonna järjestetä.

Syyspuutarhasta-tapahtuma Sastamalassa la 15.8.

Iloa ja hyötyä syyspuutarhasta-tapahtuma Sastamalassa la 15.8. klo 11-16.

Tervetuloa mukaan puutarhatapahtumaan elokuiseen Sastamalaan! Tilaisuudessa luvassa klo 11 alkaen Sastamalan Opistolla Sonja Lumme luennoimassa, Pölkinvuoren Kasvimaailman kokemuksia sipulikukista ja ruusuista, Pioniharrastajan tunnelmia, tietoa biohiilestä, Karkun Koko kylän kasvimaa esittäytyy ja paljon muuta.

Paikalla myös Sastamalan kirjaston kirjastoauto, jossa esillä ja lainattavissa paljon puutarha-aiheista kirjallisuutta!

Osana tapahtumaa järjestetään perennojen ja hyötykasvien taimienvaihtotori, jossa voit ostaa, myydä ja vaihtaa kasveja. Taimienvaihtotori toteutetaan iloisesti vilttikirppis-hengessä: Levitä oma vilttisi tai pöytäsi Sastamalan Opiston piha-alueelle tai Aittalahdenpuistoon klo 12-16.

Tapahtumaan osallistuminen on ilmaista, mutta ilmoittauduthan myyntipaikoille ennakkoon sähköpostilla heidi.hallongren@pirkankylat.fi.

Avoimien Kylien verkkotapahtumassa mukana 8 kylää Sastamalasta

Avoimet kylät verkossa -päivä toteutetaan tänään lauantaina 13. kesäkuuta 2020! Koko Suomesta on mukana noin 500 kyläkohdetta, joista 35 kohdetta Pirkanmaalta ja näistä kahdeksan Sastamalasta. Kaikkiin Suomen, Pirkanmaan ja Sastamalan Avoimiin Kyliin ja heidän verkkomateriaaleihinsa pääset tutustumaan https://avoimetkylat.fi/ -sivustolta, jossa jokainen kohde on myös merkitty kartalle.

Pirkanmaan kohteet löydät myös Pirkan Kylien kotisivuilta: https://www.pirkankylat.fi/avoimissa-kylissa-mukana-35-pir…/

Tervetuloa kylien virtuaalikierrokselle! 😊

Avoimet Kylät -päivän verkkokoulutukset

Avoimet Kylät -päivä 13. kesäkuuta toteutetaan tänä vuonna koronatilanteen vuoksi turvallisesti verkossa. Suomen Kylät ry on julkaissut avoimia verkkokoulutuksia, joissa käydään läpi perusasioita sisällöntuotannosta.

Ensimmäisessä verkkokoulutuksessa käydään läpi Facebookin perusjuttuja muun muassa kanavan luominen yhdistykselle ja miten lataan kuvia kanavalle? www.youtube.com/watch?v=pdBie-qv9SQ&feature=youtu.be

Toisessa verkkokoulutuksessa käydään läpi videoiden kuvaamista älypuhelimella. Miten onnistut videoissa? Koulutuksessa esitellään neljä pointtia, jotka tulee huomioida kuvaamisessa. www.youtube.com/watch?v=Z28MxOmUrl8&t=2s

Lisätietoa ja kylien ilmoittautumiset Avoimet Kylät verkossa -päivään: www.pirkankylat.fi/avoimetkylat/

Avoimet Kylät -päivä 13.6.2020 toteutetaan verkossa!

Suomen Kylät ry:n hallitus on linjannut, että valtakunnallinen Avoimet Kylät -päivä toteutetaan tänä vuonna normaalista poiketen verkossa diginä!

Käytännössä Avoimet Kylät verkossa -päivä toteutetaan siis sovitusti lauantaina 13. kesäkuuta, mutta toteutuksessa kylät ja kylien yritykset voivat käyttää materiaalin julkaisuun erilaisia verkkopalveluita. Kaikki materiaali julkaistaan verkossa yhden päivän aikana, jotta tapahtumalle saadaan maksimaalinen näkyvyys somessa, mutta myös perinteisessä mediassa.

Kylä voi julkaista Avoimet Kylät verkossa -päivänä esimerkiksi aiemmin kuvattuja videoita, vanhoja kuvia kuvagalleriana tai esimerkiksi kylähistoriikin verkkolyhennelmän. Sisältö on melko vapaa, kunhan aineisto on digitaalisena ja siihen on olemassa julkaisuluvat tekijältä.

Tapahtumaa varten voi kuvata myös uuden videon ja tähän onkin tulossa Suomen Kylät ry:n toimesta webinaari-koulutus laadukkaan mobiilivideon tekemisestä. Avoimet Kylät verkossa -päivän pääasiallinen julkaisukanava on Facebook, jonne kylät julkaisevat materiaalin omille sivustoilleen. Toki muitakin käytössä olevia kanavia voi käyttää päivän toteutuksessa. Materiaalit ladataan siis kylien omiin kanaviin, jonka jälkeen ne linkataan valtakunnalliselle Avoimet Kylät -kanavalle Facebookiin.

Avoimet Kylät verkossa -päivästä ja sen toteutustavasta sekä videokoulutuksien ajankohdasta tiedotetaan tarkemmin vielä huhtikuun aikana.

Koronavirus vaikuttaa kylätoimintaankin – tilaisuuksia ja kokouksia perutaan

Alla Pirkan Kylät ry:n kylille ja kylätoimijoille jakama tiedote 17.3.2020.

Pirkan Kylät ry seuraa COVID-19-koronavirustilanteen kehittymistä ja toimii vallitsevassa poikkeustilanteessa viranomaisohjeiden mukaan. Kylät voivat edelleen ilmoittautua Avoimet Kylät -päivään 13.6.2020, mutta on selvää, että minkäänlaista varmuutta tapahtumapäivän järjestämisestä ei tässä vaiheessa ole.

Yhdistysten vuosikokouksia joudutaan siirtämään

Moni yhdistys on viime päivinä pohtinut mitä tehdä sääntömääräisten vuosikokousten kanssa. Koronapandemian hillitsemiseen kohdistuvat viranomaistoimet menevät kuitenkin yhdistysten omien sääntöjen ja yhdistyslain edelle, joten vuosikokoukset on syytä siirtää pidettäväksi myöhempänä ajankohtana.

Suurimmalla osalla yhdistyksistä ei ole säännöissä mainintaa esimerkiksi etävuosikokouksen mahdollisuudesta. Suomen Kylät ry:n lakimies Tommi Siro suosittelee, että sääntöihin kannattaa seuraavan sääntömuutoksen yhteydessä kirjata etäosallistumisen mahdollisuus vuosikokouksessa. Näin voidaan varautua ennalta vastaaviin tilanteisiin myös tulevaisuudessa.

Huomioidaan ikäihmiset ja muut avuntarpeessa olevat – muistetaan naapuriapu!

Paikallisyhteisöissä voimme miettiä miten toimimme, ettei kukaan jäisi yksin pelkojensa ja epävarmuutensa kanssa uudessa tilanteessa. Positiivisuus ja toivon ylläpitäminen on tärkeää. Voimme muistuttaa naapuriavun tärkeydestä erityisesti viestinnällisin keinoin. Kyläyhdistys voi esimerkiksi kehottaa olemaan naapuruston ikäihmisiin yhteydessä puhelimitse. Kyläyhdistys voi tarjota apua esimerkiksi kaupassa käyntiin noudattaen samalla viranomaisten ohjeita. Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan paras tapa ehkäistä koronavirustartuntoja on hyvä käsihygienia. Pese kädet usein huolellisesti vedellä ja saippualla. Myös käsihuuhdetta voi käyttää. Vältä tarpeetonta kasvojen alueen koskettamista. Uusi koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana, kun sairastunut yskii tai aivastaa.

Toivotamme Pirkanmaan kylien kaikille asukkaille tähän kevääseen hyvää vointia ja terveyttä! Pidetään ajatukset positiivisina ja mieli virkeänä. Kylät kyllä selviävät!

Meirän kyliltä: Koluskoskella nautitaan toisten seurasta

Muutama kaveri Sastamalan Kiikoisten Niemenmaasta kaipasivat vireää kylätoimintaa, yhteistä tekemistä ja mukavia reissuja porukalla. Näin syntyi idea omasta kyläyhdistyksestä, joka perustettiinkin 9.11.2012.

Yhdistyksen nimeksi tuli Koluskosken seudun kyläyhdistys ry. Nimi sai alkunsa Marjajärvellä sijaitsevan Kolusjoen ja siinä olevan kosken (Koluskoski) mukaan. Sastamalan kaupungilla oli joen rannalla joutilaana paikka nimeltä Kaunisranta. Yhdistys teki sopimuksen Sastamalan kaupungin kanssa Kaunisrannasta ja näin kyläyhdistys sai yhteisen kokoontumispaikan. Rannasta kaadettiin puita, kaivuri kävi tasoittelemassa maastoa ja tielle laitettiin soraa.

Tämän jälkeen alettiin suunnitella stuugaa, jonkin sortin huvimajaa rantaan. Katto stuugaan saatiin lahjoituksena. Katossa oli jonkun verran sammalta ja muuta kasvustoa, mitkä naisvoimalla ja teräsharjalla poistimme syksyn jo hämärtyessä. Katosta tuli kuin uusi. Kyläyhdistyksen talkooporukasta löytyi innokkaita tekijöitä ja rakennusalan ihmisiä ja stuuga sai seinät ja lattian alleen. No stuugahan tarvitsi eteensä myös pienen pation, minkä päälle sai pöytäryhmiä tasaisesti kokoontumisissa. Myös kemiallinen WC ja puuvaja rakentuivat tontille.

Enset-rallien aikaan meillä oli Niemenmaantien ja Marjajärven risteyksen vieressä kahvin- ja makkaranmyynti. Ja samalla tiensulku, ettei rallien aikana ketään mene autollaan ralliautojen sekaan. Kyläyhdistys on aiempina vuosina toiminut aktiivisesti torivalvojana Kiikosten torilla perjantaisin. Tällaisesta toiminnasta kyläyhdistys saa hieman tuloja kassaan.

Kyläyhdistys teki myös hiihtoladun pohjan Niemenmaahan ja ylläpitää latua silloin, kun lunta on riittävästi. Latu yhdistyy myös Kiikoisjärvellä olevaan latuun. Latu on haastava, mäkiä on matkalla ja pituutta kaikkiaan 7 km.

Selkäsaaressa olemme viettäneet monia mukavia päiviä, niin kesällä kuin talvellakin. Kevättalvella pilkkikilpailuiden ja makkaranpaiston merkeissä. Osa porukasta on hiihtänyt järven jäälle tehdyllä ladulla. Ja kesällä halukkaat ovat onkineet, makkaranpaistoa ja kahvittelua unohtamatta. Kesätapahtumaan saareen on järjestetty venekuljetus, kipparina toiminut Joppe.

Retkiä teemme useita vuoden aikana. Tänä vuonna olemme käyneet hohtokeilaamassa, kesäteattereissa, Anne Mattilan taidekahvilassa, Käenkoskella veneretkellä ja metsämuseossa. Jäseniä meillä on hieman vajaa 100, myös Kiikosten ulkopuolelta, ikähaarukka 0-100. Siksi retkiä tehdään eri kohteisiin, että jokaiselle jäsenelle olisi joku mieleinen retkikohde. Seuraava kohde tänä syksynä on vielä vallata risteilylaiva. Tervetuloa mukaan kauempaakin Koluskosken toimintaan!

Kirsi Virtanen, kyläyhdistyksen hallituksen sihteeri