Kyläkartta

Kartan lähdeaineisto: Maanmittauslaitos, Väylä ja Pirkanmaan liitto.