Sastamalan järjestökysely 2021

Tässä Sotesin välittämää tärkeätä tietoa kaikille Sastamalan järjestöjen, yhdistysten tai vastaavien yhteistyötahojen yhdyshenkilöille!

Yhteinen toimintaympäristömme on muutoksessa sote-palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Muutoksen jälkeen kuntien tehtäväksi jää hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, jossa yhdistykset toimivat tärkeänä kumppanina kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvointityössä. Toimintaympäristön muuttuessa syntyy tarve kartoittaa ja päivittää paikallisten toimija- ja yhteistyötahojen tämän hetkistä tilannetta ja suunnitelmaa tulevasta.

Olemme laatineet Sote-uudistukseen liittyvässä PirSOTE-hankeessa kyselyn Sastamalan ja Punkalaitumen toimijoille, jossa tarkoituksena on kartoittaa eri järjestöjen ja yhdistysten tämän hetkistä tilannetta, toiveita ja kehittämistarpeita.

Kyselyyn vastaaminen onnistuu sähköisesti alla olevan linkin kautta tai sen voi toimittaa postitse Sastamalan kaupungin hyvinvointikoordinaattori Jenni Sorsalle. Kyselyyn vastaamiseen menee aikaa noin 15 minuuttia. Kyselyn vastausaika päättyy 7.1.2022.

https://link.webropolsurveys.com/S/287866583A15B1B0

Toivottavasti mahdollisimman moni vastaa kyselyyn, niin pääsemme syventämään yhdistysten sekä kunnan ja Sotesin välistä yhteistyötä!

Lisätietoja:
Jenni Sorsa
Hyvinvointikoordinaattori, Sastamalan kaupunki
jenni.sorsa@sastamala.fi, p. 040 1848 378