Kyläturvallisuus

Olemme mukana Suomen Kylät ry:n valtakunnallisessa Kyläturvallisuus 2025 -hankkeessa maakunnallisena pilottikylänä.

Kyläturvallisuushankkeen ensimmäisenä askeleena toteutettiin Kyläturvallisuuskysely, jonka tuloksiin pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.

Kaukolan kylän turvallisuuskyselyn tulokset – yhteenveto 20220629

Kyläturvallisuus 2025- hankkeen projektipäällikkö Pekka Rintala esitteli kyselyn vastauksia kyläkahvilassa 29.6.22.

Hankkeen toisessa vaiheessa kokoonnuimme Kyläturvallisuusiltaan 9.9.22 ja jalostimme konkreettisella tavalla eteenpäin kyläturvallisuuskyselyssä nousseita teemoja parantaaksemme kylän turvallisuutta yhdessä Pirkan Kylien Pekka Rintalan ja Pirkan Kylien Jani Hanhijärven kanssa. Alla olevan linkin kautta pääset näkemään illan keskustelujen tuloksia ja hyviä käytännön ratkaisuehdotuksia kyläturvallisuuden parantamiseksi.

Kyläturvallisuusilta 9.9.22 muistio

Kaukolan kylätalolla järjestettiin Hätäensiapukurssi 2.12.22, johon osallistui 15 kyläläistä. Kurssin kouluttajana toimi Auts-Tuotteen Hanna Immonen. Illan aikana opettelimme seuraavia hätäensiapuun liittyviä asioita:

🩹Hätäpuhelu ja 112Suomi -sovelluksen käyttäminen
🩹Elottomuuden tunnistaminen ja peruselvytys (painelu-puhalluselvytys + defibrillaatio)
🩹Tajuttoman henkilön auttaminen
🩹Tukehtuminen, vierasesineen poisto hengitysteistä
🩹Runsaan verenvuodon tyrehdyttäminen
🩹Sokki, vakava verenkierron häiriötilanne

Kurkkaa illan tunnelmia videolta: https://www.youtube.com/watch?v=vy1oUJTxdPg

Kaukolan kylätalolle saatiin oma defibrillaattori 4.1.2023. Valtakunnallisen Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen maakunnallisena pilottikylänä meille mahdollistui saada Zoll AED Plus -defibrillaattori kylätalolle 🙏 Laitteen meille kävi luovuttamassa ja käyttöä ohjaamassa Auts-Tuotteen Hanna Immonen ja vastaanottokomiteaan liittyi meidän kyläläisten lisäksi myös Pirkan Kylien kyläasiamies Jani Hanhijärvi. Defibrillaattori nimettiin Tertuksi 💛
Videon kyseisen defibrillaattorimallin käytöstä löydät https://www.youtube.com/watch?v=pRHS-WDlCdc