Kylän sijainti

Lounais-Pirkanmaalla, Sastamalassa Liekoveden länsirannalla sijaitseva Kaukolan kylä kuuluu valtakunnallisesti arvokkaaseen Kokemäenjoen maisema-alueeseen sijoittuen maisemallisesti merkittävään solmukohtaan, jossa Liekovesi muuttuu Hartolankosken kohdalla Kokemäenjoeksi. Kaukola kuuluu myös Liekoveden kulttuurimaisema-alueeseen, joka muodostuu yhdessä Vinkkilän, Tyrväänkylän, Soinilan ja Nokkakylän alueiden kanssa.