Historiaa

Nevossa ja Vehkakorvessa on tiettävästi asuttu jo 1200-luvulta asti ja nykyisiä talojen nimiä löytyy 1400-luvulta olevista Kallialan kirkonkirjoista.

Nevon kylässä vanhoja talojen nimiä ovat Kero, Kylväjä, Kettu ja Tiukka sekä Vehkakorven kylässä Katara, Setälä ja Uotila, joista Setälä ja Uotila ovat olleet samojen sukujen hallussa jo 1500-luvun puolivälistä lähtien.

Harakkamyllyn torppa ja luhti.

Kortejärvenmaassa on vanha Harakkamyllyn torppa ja luhti.

Myöhemmin alueelle syntyi runsaasti torppia, joukossa ns. sotilastorppia ja myös mäkitupia.

Kortejärven nykyiset talot ovat kaikki entisiä torppia. Tarkempia tietoja torppien vaiheista löytyy Antti Nummen kirjasta Kertomus Vähähaaran torpista.

Maa- ja metsätalous ovat olleet entisinä aikoina päätoimeentulon antajia kylällä niin talojen kuin torppienkin asukkaille ja myös erilaiset käsityöammatit sekä puutavaran sahaus ja jatkojalostus.

Aluetta kuvaava vanha kartta, n. 1700-luvun alusta, löytyy osoitteesta www.vanhakartta.fi (lantmat.lev. 1850 nr 199 kiikka.jpg).

Kirkonkirjoja (www.sukuhistoria.fi): Kiikka, Tyrvää

Kiikan talonhaltijaluettelo

Antti Nummen kirjat

Vähähaaran talot, eli, kylvöajasta kotiin :

https://www.finna.fi/Record/fennica.191840

Kertomus Vähähaaran torpista :

https://www.finna.fi/Record/fennica.191840