Vähähaaran kartta

KYLÄ

Vähähaara on vanha jakokunnan ja entinen koulupiirin nimi. Nevo ja Vehkakorpi kuuluvat Kiikan vanhimpiin kyliin. Asutus tänne on levinnyt Kivijärvestä ja Tyrisevän järvestä Kokemäenjokeen laskevaa laskuojaa pitkin.

Vähähaarassa on tiettävästi asuttu jo 1200-luvusta asti ja nykyisiä talojen nimiä löytyy 1400-luvulta olevista Kallialan kirkonkirjoista.

Vähähaaran kylätie

Vähähaaran kylätie

Kylällä vuodesta 1981 lähtien toiminut Vähähaara-Seura omistaa maaherra Pirkko Työläjärven vuonna 1987 käyttöön vihkimän Vähähaaran Kotiseututalon.

Vähähaaran kartta

Alueen rajaus

Vähähaara sijaitsee entisen Äetsän kunnan pohjoisosassa, nykyisen Sastamalan kaupungin länsiosassa, Kiikan kirkolta Kiikoisiin johtavan Kortejärven paikallistien varrella. Asutus on paikallistien kahta puolta noin 10 kilometrin matkalla nauhamaisesti sijoittuneena ja osa paikallistieltä erkanevien sivuteiden varsilla.

Alueeseen kuuluvat Nevon ja Vehkakorven kylät ja Kortejärvenmaa. Alueella asuu vakituisesti noin 115 henkilöä.