Luonnonolot

Pellot
Alavilta puronvarsilta ja paikoitellen ylempääkin löytyy pehmeitä multa- ja turvemaita. Suurin osa pelloista on hiesusavea. Lähes kaikki pelloksi soveltuvat alueet on aikanaan raivattu viljelykäyttöön. Metsäpelloista suurin osa on istutettu takaisin metsälle.

Metsät
Metsät ovat pääasiassa hyväpohjaisia, mutta kivisiä ja osittain louhikkoisiakin. Suot on lähes kaikki ojittamalla kuivattu. Kuusi ja mänty ovat valtapuulajit, lehtimetsiä on vähän.

Vähähaaran luontoa

Vesistöt
Alue on Äetsän järvirikkainta. Vähähaaralaisten käytössä ovat Kivijärvi, Tyrisevä, Lammijärvi (osa), Syväjärvi ja osittain myös Aurajärvi.

Tyrisevän korkeus merenpinnasta on noin 80 metriä ja Kivijärven noin 86 metriä.

Vesistöihin kuuluu myös Kivijärvestä ja Tyrisevästä Vehkakorven, Nevon ja Raukon kylien halki Kokemäenjokeen laskeva oja, joka tunnetaan Pahaojan, Iso-ojan ja Luojoen nimillä.

Järvissä on kalaa virkistyskalastajille ja metsistä löytyy riistaa metsämiehille. Kylällä on myös hyviä marja- ja sienimetsiä.