Varautuminen häiriöolosuhteisiin

Tapiolan kyläyhdistyksen ja Sastamalan kaupungin yhteistoiminta

Tapiolan kyläyhdistys on talvella 2012 sopinut 15 muun kyläyhdistyksen tavoin Sastamalan kaupungin (Sotesin kotihoito) kanssa yhteistoiminnasta alueen asukkaiden avuntarpeen tarkastamisesta häiriötilanteissa. Häiriötilanteella tarkoitetaan sähkökatkoa (vrt. Tapanin myrsky) tai muuta tilannetta, joka pitkittyy ja vaikeuttaa alueen asukkaiden selviytymistä. Avuntarpeessa voivat olla esim. vanhukset ja vammaiset. Avuntarpeen tarkastamisen jälkeen kyläyhdistys on yhteydessä Sotesin kotihoitoon ja sopii jatkotoimenpiteistä. Karttaan on rajattu Tapiolan vastuualue, jonka talouksiin asiasta on jaettu myös tiedote.

 

Tapiolan häiriöolosuhdekartta