Sastamalan Kylät ry

 

Sastamalan Kylät ry on syksyllä 2011 perustettu sastamalalaisten kyläyhdistysten kattojärjestö, johon kuuluu tällä hetkellä 42 jäsenseuraa (v. 2022).

Sastamalan Kylät ry:n tarkoituksena on mm.

  • luoda edellytyksiä kyläyhteisöjen elinvoimaisena, asuttuna ja viihtyisänä pitämiselle,
  • toimia paikallisten palveluiden ja elinkeinojen kehittämiseksi,
  • toimia jäsenyhdistystensä yhteistyöelimenä, sekä
  • syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja yhteishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.