Yhdistyksen historiaa

Leppälammin ja Taipaleenkylät olivat vaipumassa 1990-luvun molemmin puolin eräänlaiseen taantumaan. Koulu ja kaupat olivat kadonneet kyliltä. Pienimmillä tiloilla oli luovuttu lypsykarjanpidosta tai siirrytty jopa täysin karjattomaan talouteen maatalouden rakennemuutoksen johdosta. Tiloilta alettiin entistä enemmän käydä muualla töissä. Monet viljelijät olivat tulleet eläkeikään ja nuoremmat muuttaneet opiskelun ja työn perässä muualle ja osa ikääntyvästä väestä muutti kirkonkyliin parempien palvelujen ääreen.

Kesäasukkaat olivat jo monina vuosina tuplanneet kylien väkimäärän. Kylän asukkaat olivat kuitenkin paljolti omissa töissään eikä harrastuksetkaan juuri kohdanneet, vaan oltiin vieraantumassa jopa naapureista. Tästä oli huolissaan Leppälammin kylässä syntynyt kesäasukas Anja Hämäläinen, joka perheineen vapaa-aikoinaan saapui joko kotitilalleen Päivärintaan tai kesämökilleen Hykkyriin.

Anja oli miettinyt eläkepäivilleen selvän suunnitelman, mutta jo ennen eläkkeelle jäämistään, hän alkoi puuhamaan kyläläisille järjestettävää toimintaa ja kokoontumisia. Tästä sitten saivat alkunsa kevättalvella järjestetyt ulkoilupäivät, jotka hän järjesti ensikerran 2005. Kyläläiset lähtivät heti innolla mukaan Mäkitalon törmään tapaamaan toisiaan, laskettelemaan ja paistamaan makkaraa. Tästä innostuneena ja kuultuaan, että Taipaleen koulu täyttäisi 100 vuotta, hän alkoi suunnitella ja puuhata vuonna 2006 koulun perustamisen satavuotisjuhlia.

Juhlat pidettiin 15.7.2006 ja ne olivat täydellinen yllätys menestykseltään. Entiset koululaiset olivat lähteneet joukolla liikkeelle ja vanhimmat mukana olleet entiset kou-lulaiset lähentelivät jo tuota täyttä sadan vuoden ikää. Juhlaa olivat järjestämässä AnjaHämäläinen, Marja-Liisa Niemi, Taisto Seppä ja Maija Prusi apujoukkoineen. Koulun satavuotisjuhlan menestyksen myötä oli tavallaan lausuttu ilmoille yhdistyksemme syntysanat ja kyläläisten keskuudessa alettiin keskustella kyläyhdistyksen perustamisesta ja sen tarpeellisuudesta. Vilkkaan keskustelun jälkeen enemmistö kannatti, että kyläyhdistys perustetaan.

Yhdistyksemme perustamiskokous pidettiin 26.11.2006 Erkkilässä ja näin sai alkunsa Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistys ry. Ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin Jorma Viljanen. Kyläläiset olivat innolla mukana kehittämässä toimintaa, joka edesauttaisi yhteisöllisyyttä kyläläisten ja kylien kesäasukkaiden kesken. Yhdistyksen rekisteröinti laitettiin vireille heti tammikuun 2007 alussa ja se sai lainvoimaisuutensa 28.3.2007.

Yhdistykseltä puuttui kuitenkin yhteinen kokoontumispaikka ja sellainen haluttiin rakentaa. Onneksemme saimme vuokrattua Kiinteistö Oy Hirvelältä tontin Vuohimäen juurelta. Vuokrasopimus tontista allekirjoitettiin 22.5.2008 30 vuoden ajaksi. Kodan pohjat kaivettiin 29.- 30.6.2008 oman kylän koneyrittäjä Jussi Mikkolan talkootyönä. Lattialaatan laudoitusten ja raudoitusten työt sekä valu tehtiin 3.-5.7.2008. Kota pystytettiin 22.7.2008 yhden päivän aikana. Talkootyötunteja kertyi 3-10 henkiseltä talkooporukalta yhteensä reilut 380 tuntia.

Kevään 2008 aikana oli yhdistyksen alullepanija ja innostaja Anja Hämäläinen sairastunut vakavasti. Kodan rakentamista tehtiin hyvin surullisissa tunnelmissa, koska perustajajäsenen Anjan sairastuminen ja kuolema 4.7.2008 koettiin hyvin raskaana menetyksenä. Kota kuitenkin valmistui suunnitelmien mukaan ja Vuohikodaksi nimetty kokoontumispaikka otettiin käyttöön juhlallisin menoin 27.9.2008. Näin kantoi yhteishenki ja kyläläisten yhteinen tahtotila jälleen hedelmää.

Toiminnassamme olemme alusta asti pyrkineet ottamaan huomioon kaikenikäiset. On järjestetty mm. Satumetsä-tapahtumaa Kakolanmäessä, ulkoilutapahtumia talvella ja kesällä, patikka- ja pyöräretkiä sekä reissuja vähän kotikulmia kauemmaksikin. Lisäksi varainhankinnan merkeissä on järjestetty tapahtumaa, jos toistakin. Yhdistyksen toiminta on koettu tärkeäksi, monesti on kokoonnuttu Vuohikodalle ja sen ympäristöön yhteisten tapahtumien merkeissä. Näin toivomme olevan tulevaisuudessakin.

Vähän yli kymmenen vuotta olemme nyt kulkeneet yhdessä Leppälammi-Taipaleen Kotiseutuyhdistyksen kanssa. Puheenjohtajana on jatkanut vuodesta 2016 Marita Isosävi.

Paljon on tapahtunut menneen kymmenen vuoden aikana, paljon on myös vielä edessä. Pidämme tärkeänä, että yhdistyksen jäsenet ovat jatkossakin aktiivisesti mukana ideoimassa toimintaa ja kertovat mielipiteitänsä, jotta voimme kehittää toimintaamme haluttuun suuntaan. Kylille on vuosien kuluessa muuttanut paljon uusia asukkaita ja koulutaksitkin kulkevat jälleen kyliemme teillä. Tämä on hieno asia ja se näkyy ihan arjessakin. Uusia taloja on rakennettu ja uusia asukaita on saatu elävöittämään kyliämme. Odotamme ja todennäköistä on, että kyliemme nuorista kasvaa yhdistykseen kantavia voimia, jotka vaalivat perinteitä ja kehittävät yhdistystä pysymällä muuttuvassa ajassa mukana.