Toimintasuunnitelma vuodelle 2016 (lyhennelmä)

Yleistä
Tuleva vuosi 2016 on yhdistyksen 14. toimintavuosi. Pidetään yllä netissä omaa kotisivua yhdessä Keikyän kyläseuran ja Honkolan Asukasyhdistyksen kanssa.                                             Os:  www.sastamalankylat.fi>kylät >kylienkotisivut > Keikyä.   Patsapuiston rannan hoito on  tärkeä yleisen viihtyvyyden kannalta, kiinnitämme huomiota tarpeen mukaan myös lasten ja nuorten asioihin.

Kokoukset ja hallinto

Yhdistys pitää sääntömääräiset kevät- ja syyskokoukset, hallitus kokoontuu ennen yleisiä kokouksia ja muutoin tarpeen vaatiessa.
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puhenjohtaja ja kahdeksan varsinaista sekä 3 varajäsentä, jotka valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan.

Ympäristö- kylä- ja virkistystoiminta.
– Patsaspuiston rannan kunnossapito ja pusikoiden raivaus.
– Keväällä tievarsiroskien keräys.
– Osallistutaan Patsaspuiston Kevään avaukseen ja Sastamalan kylien  tilaisuuksiin.- Järjestetään teatteri- kotiseutu tms. retki.

Tiedotus
Yhdistyksen ilmoituslehti on Alueviesti, sekä jäsenkirjeellä tiedottaminen.

Yhteistyö
Sastamalan ja Keikyän kylien yhteisiin tapahtumiin osallistutaan.
Pidetään yllä yhdistyksen kotisivua. www.sastamalankylat.fi , josta kylät- kylienkotisivut- Keikyä

Talous
Yhdistyksen talous perustuu jäsenmaksuihin- ja kannatusmaksutuloihin sekä mahdollisiin
avustuksiin. Kahvitus- ja arpajaistuottoihin.

Tulevana vuonna olemme edelleen ylpeitä kotiseudustamme arvostaen sitä.