Suomen Kylät ry:n Koti kylään -hanke

KOTI KYLÄÄN – maahanmuuttajat osallisiksi paikallisyhteisöön on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama 3-vuotinen aktivointihanke. Suomen Kylät ry:n hallinnoimassa hankkeessa kehitetään maahanmuuttajia aktivoiva toimintamalli, jota voidaan levittää uusiin kyliin ympäri Suomen, sekä tiedottaa hyvistä käytännöistä laajalle yleisölle.


Kohdealueet ja -ryhmä

Pirkanmaa: Sastamala, Hämeenkyrö, Punkalaidun
Satakunta: Huittinen, Pori maaseutualueineen, Rauma, Kankaanpää, Honkajoki
Keski-Pohjanmaa: Kokkola, Kälviä, Lohtaja, Ullava, Kaustinen, Kannus, Toholampi
Etelä-Pohjanmaa: Kauhava, Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua

Pääasiallisena kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet maahanmuuttajat (kiintiöpakolaiset, työperäiset maahanmuuttajat, avioliiton kautta tulleet), mikä ei kuitenkaan sulje pois vasta maahan tulleita henkilöitä, jotka ovat vastaanottokeskuksissa. Toissijaisena kohderyhmänä ovat kylissä asuvat kantaväestöön kuuluvat ikäihmiset sekä muut kylän asukkaat, jotka ovat mukana kanssakäymisessä maahanmuuttajien kanssa kylätoiminnan kautta.

Toiminnan tarve ja siihen vastaaminen

Turvapaikan saamisen jälkeen ennen kotouttamistoimenpiteitä esiintyy toimettomuutta ja viranomaisvetoinen kotouttaminen on hidasta. Maaseutu tarvitsee väkeä, jotta se pysyy elinvoimaisena, mutta maahanmuuttajilla ei ole välttämättä sosiaalista verkostoa, mikä auttaisi heitä kotoutumaan ja jäämään paikkakunnalle – tai he eivät ole löytäneet tietänsä sinne. Toinen haaste, johon hankkeella pyritään vaikuttamaan on se, että ikäihmiset tarvitsevat apua kotonasumiseen ja arjessa selviytymiseen. Maahanmuuttajille ikäihmisten kunnioitus on luontaista, joten hankkeen avulla pyritään kohtauttamaan myös ikäihmiset ja maahanmuuttajat.

Maahanmuuttajien aktivoinnin välineenä käytetään kyläyhdistyksiä. Kotouttamisprosessi on hidas ja pitkä, joten hankkeessa tehdään interventio maahanmuuttajien arkeen ja lähdetään kuljettamaan ihmisiä mahdollisimman pian kohti kotoutumista yhteisöllisen toiminnan kautta.

Maahanmuuttajia aktivoidaan mukaan kylissä tehtävään vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoistoiminnan myötä maahanmuuttajat integroituvat suomalaiseen yhteiskuntaan ja he saavat kokemuksia suomalaisuudesta sekä toimivat osana yhteisöä. Myöskään työpaikan löytyminen vapaaehtoistoiminnan kautta ei ole mahdotonta verkostojen laajetessa. Kyläyhteisö hyötyy toiminnasta siten, että kylä elävöityy ja ikäihmiset saavat tarvitsemaansa tukea omaan arkiseen toimintaansa. Kylätoiminta tähtää ihmisten ja asuinyhteisöjen sosiaaliseen hyvinvointiin ja hyvään ympäristöön.

Joissakin kylissä on kyläavustaja, joka auttaa esim. ikäihmisten pihoilla tehtävissä töissä ja antaa asiointiapua arkisissa asioissa. Hänen tehtäviinsä kuuluu kylätalojen ympäristön hoito ja kunnostus, kyläkirjastojen digipalveluissa avustaminen, avustaminen kylämuseoissa ja ikäihmisten kahvitapaamisissa. Esimerkiksi tällaiseen toimintaan, monien muiden toimintojen lomassa, voidaan rekrytoida maahanmuuttajia mukaan kyläavustajien toimiessa työpareina.

Maahanmuuttajien aktivoinnin kannalta on mielekästä toimia käytännön tehtävissä, jotka eivät edellytä erityistä kielitaitoa tai ammattiosaamista. Aktivointiprosessin myötä kartoitetaan maahanmuuttajien osaamista ja vahvistetaan heidän työelämävalmiuksia antamalla heille yksilöityä lisäkoulutusta sekä kirjoittamalla esimerkiksi osaamistodistuksia.

Aktivoinnin ja päivittäisen tuen avulla maahanmuuttajat saavat mahdollisuuden integroitua suomalaiseen yhteiskuntaan konkreettisesti: toimimalla paikallisten asukkaiden kanssa kylätaloilla ja kylissä asuvien ikäihmisten parissa maahanmuuttajat kokevat yhteisöllisyyttä ja heidän verkostonsa kasvavat, mikä auttaa kotoutumaan uuteen kulttuuriin.


Yhteystiedot

Satakunta ja Pirkanmaa:
Maarit Tiittanen
maarit.tiittanen@kylatoiminta.fi
puh. 040 158 0644
Keski-Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa:
Marianne Leimio-Seppä
marianne.leimio-seppa@kylatoiminta.fi
puh. 045 155 4113