Sastamalan Kylät ry:n vuosikokous Jaarassa pe 10.3.2017

Perjantaina 10.3.2017 klo 18.00 pidetään Sastamalan Kylät ry:n vuosikokous Kiikoisissa Jaaran Kyläseurantalolla (Kauvatsantie 15). Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat:

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä
6. Käsitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. Hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja
9. Päätetään hallituksen jäsenmäärä ja valitaan jäsenet ja varajäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle
10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi varahenkilöä
11. Päätetään yhdistyksen kokousten koollekutsumistavasta 15 § määräämissä rajoissa
12. Muut asiat
13. Kokouksen päättäminen
Kahvitarjoilu ennen kokousta.
Lämpimästi tervetuloa Kiikoisiin!
 Sastamalan Kylät ry:n hallitus