Pirkanmaan Vuoden Kylä 2020 on Lantula

Pirkanmaan Vuoden Kylä 2020 on Lantula Sastamalasta. Tunnustus myönnetään Lantulalle pitkäjänteisestä ja kyläläisiä osallistavasta toiminnasta. Kylätoimintaa myös kehitetään aktiivisesti ajan virtausten mukaan.

Lantulan kylätoimintaa harjoittaa Lantulan seudun kyläyhdistys, joka on perustettu vuonna 1983. Kylän yhteinen olohuone on vanha kyläkoulu, Lantula-talo, joka on ostettu kaupungilta vuonna 2005. Talo on lähes kokonaan peruskorjattu ulkorakennuksineen. Lantulan pitkäjänteisestä kylätoiminnasta esimerkkeinä ovat 15 vuotta jatkunut päivätoiminta Perjantaituulahdus sekä 1990-luvun alussa alkanut rompetoriperinne. Myös ympäristöasiat ja ekologisuus ovat olleet jo vuosia kylätoiminnan keskiössä. Kylätalo lämpiää maalämmöllä ja pihaan on rakennettu kierrätyspiste yhteisökomposteineen. Kyläyhdistys julkaisee neljästi vuodessa ilmestyvää Lantulan aika -lehteä. Toiminnan aktiivisuudesta ja laajuudesta kertoo myös se, että kyläyhdistyksessä on enemmän jäseniä kuin Lantulassa on asukkaita.

Erityisen hyvin Lantulassa mukauduttiin keväällä koronaepidemiaan. Kylässä kaivettiin esiin aiemmin laadittu häiriötilasuunnitelma ja yli 70-vuotiaille tarjottiin asiointiapua usean kuukauden ajan. Kesällä Lantulan seudun kyläyhdistys työllisti peräti kahdeksan nuorta.

Vuoden Kylä -kategoriassa myönnetään tänä vuonna myös kunniamaininta, jonka saa Vaskivesi Virroilta. Vaskivedellä toiminta nivoutuu useiden yhdistysten ja yritysten sujuvaksi yhteispeliksi. Kylässä ollaan aktiivisesti mukana myös erilaisissa kehittämishankkeissa.

Pirkanmaan Kylätoiminnan Tiennäyttäjä 2020 on Reijo Kahelin Oriveden Eräjärveltä. Pitkän uransa aikana hän on kylien kehittäjänä ollut mukana monissa hankkeissa ja projekteissa. Kahelin on verkostoitunut ja visionäärinen toimija, joka saa ihmiset ponnistelemaan yhteisen asian hyväksi. Hänen työansioistaan voidaan erityisesti nostaa useana vuonna järjestetty Maaseutufoorumi, joka kokosi yhteen Pirkanmaan maaseudun kehittäjiä ja puolestapuhujia. Reijo Kahelin toimii nykyään Kulttuuriosuuskunta Pro Oriveden puheenjohtajana. Osuuskunta osti viime syksynä Oriveden Opiston rakennukset maa-alueineen ja toteuttaa kampuksen alueella kulttuuri- ja tapahtumatoimintaa.

*  *  *

Pirkanmaalla kylätoimintatunnustukset myöntää Pirkan Kylät ry. Tunnustusten saajat valitsee kylätoiminnasta riippumaton, mutta maakunnan kylät hyvin tunteva asiantuntijaryhmä, johon kuuluu edustajat Pirkanmaan liitosta, Maa- ja kotitalousnaisista sekä 4H:sta.

Koronatilanteen vuoksi tunnustukset luovutetaan saajille henkilökohtaisesti, eikä varsinaista juhlatilaisuutta tänä vuonna järjestetä.